Omgeving

Belangrijk broedgebied bij Harlingen

Broedgebied voor Weidevogels

Op een afstand van 2 km is het broedgebied voor weidevogels. Het gebied is uitgerust met een grote uitkijkheuvel waar vogels opserveerd kunnen worden. Met de fiets of te voet langs de zeedijk is dit gebied te bereiken.

Het Hegewiersterfjild is een belangrijk broedgebied voor weidevogels zoals grutto, tureluur, scholekster en kievit. Ook het visdiefje en steltlopers als kleine plevier en kluut bevolken deze natte weilanden met grote aantallen.

De aantallen van deze soorten nemen nog elk jaar toe. Vanaf de uitkijkheuvel in het gebied is een kolonie van visdiefjes en kluten goed te bekijken. In het najaar jaagt de slechtvalk er op smienten en goudplevieren. De kolgans en brandgans weten het gebied in de winter goed te vinden. Het gebied is dan ook het hele jaar door een waar vogelparadijs.
Meer informatie over het broedgebied klik hier

Geef een reactie