Algemene Voorwaarden Jaarplaatsen

Reglement Jaarplaatsen

Tarieven jaarplaats

De genoemde tarieven zijn van een jaarplaats op de camping. Het jaarlijkse tarief is afhankelijk van het type jaarplaats.

Tarieven;
Jaarplaats de Zeehoeve 1: € 1560,- (veld 1,2,3,4,5,6) Jaarplaats de Zeehoeve 2: € 1660,- (Veld 7,8,9,10) Jaarplaats de Zeehoeve 3: € 1760,- (plaatsen aan water)

*let op: het seizoen voor de jaarplaats loopt van 1 april t/m 1 oktober. Indien u in de maand oktober nog gebruik wilt maken van uw caravan, zijn hier kosten aan verbonden. *de genoemde tarieven zijn de jaarlijkse tarieven.
Bijkomende kosten;

Stroomkosten KwH: € 0,40 Ligplaats recreatief vaartuig: € 155,-

*een ligplaats voor een recreatief vaartuig is een extra mogelijkheid, indien gewenst.

Eenmalige kosten:
Plaatsen van een chalet/caravan: € 1200,00,- incl. BTW Aansluiten toercaravan (nuts e.d.) € 250,00,- incl. BTW Administratieve kosten (Recron voorwaarden): € 100,00 ,- incl. BTW

Toelichting plaatsing van de chalet/caravan Het aansluiten van een chalet/caravan (nader te noemen: chalet) wordt uitsluitend gedaan door de directie van de camping. De chalet wordt uitsluitend geplaatst op de overeengekomen plaats. Directie is verantwoordelijk voor het aansluiten van de chalet op water, riool en stroomaansluiting.
Informatie & voorwaarden jaarplaatsen camping ‘de Zeehoeve’

De camping maakt gebruik van gasflessen. Deze zijn op de camping verkrijgbaar. Indien gewenst kunt u ze ook elders verkrijgen.

Voor wie?

De jaarplaatsen zijn bedoeld voor maximaal één gezin. Alle gezinsleden zijn bij het jaarlijks tarief inbegrepen inclusief huisdieren. Uitwonende kinderen en andere gasten moeten zich vooraf wél aanmelden bij de receptie.

Voorwaarden auto’s Bij het tarief voor de jaarplaats is 1 auto inbegrepen. Deze auto dient te worden geparkeerd bij uw jaarplaats. Ook mag de auto bij de ingang van de camping worden geparkeerd, in de daarvoor bestemde parkeervakken of op de parkeervakken op de camping. Maakt u gebruik van een tweede auto? Dan kunt u deze aanmelden. De kosten van deze aanmelding bedragen: €50,- incl. BTW.

Toegestane chalets/caravans

Een chalet/caravan (nader te noemen: chalet) welke zelf bij een dealer is aangeschaft, mag niet ouder zijn dan tien jaar. Is de chalet wel ouder? Dan wordt deze niet toegelaten op de camping. Dit om de uniformiteit op de camping te bewaren.

Groen onderhoud van uw jaarplaats De jaarplaats dient u zelf te maaien en netjes te houden. Het snoeien van bomen is niet toegestaan. Wel mag u kleine takjes verwijderen die tegen uw caravan aankomen. Wilt u een boom of tak verwijderen, dan dient u dit vóóraf te overleggen met de directie van de camping. Uw gras- en groenafval kunt u kwijt op de daarvoor aangewezen locatie. Op de receptie leggen we u graag uit waar u deze locatie kunt vinden.
Onderhoud jaarplaats U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw jaarplaats. Uw jaarplaats dient er representatief uit te zijn. Dit houdt in dat er geen rommel, afval, e.d. in het aangezicht van uw jaarplaats zichtbaar mag zijn.
Vlonder en/of schuurtje Het plaatsen van een vlonder en/of schuurtje bij uw staanplaats is toegestaan. Mits deze aan een aantal voorwaarden voldoet. De maximale afmetingen van de vlonder zijn vastgelegd door de directie van de camping. De maximale afmeting zijn: 2 x 2 meter. Voordat u aan de slag gaat met het plaatsen van een vlonder, schuurtje of een ander bouwwerk, willen wij vooraf inzage hebben in de schets. De directie behoudt het recht om deze schets af te keuren, indien deze niet voldoet aan de gestelde voorwaarden. Houd er tevens rekening mee, dat een schuurtje voorzien moet zijn van een ‘puntdakje.’

Informatie & voorwaarden jaarplaatsen camping ‘de Zeehoeve’

Bestrating De grond bij uw jaarplaats dient voorzien te zijn van groen. Dit houdt in dat het niet is toegestaan om de gehele grond, behorende bij uw jaarplaats, te bestraten. Indien u een gedeelte wilt bestraten, graag eerst overleggen met de directie.

Verhuren van uw chalet/caravan Uw chalet/caravan mag uitsluitend verhuurd worden aan vrienden, familie of kennissen. De gasten zijn verplicht om zich bij aankomst te melden op de receptie. Per persoon, huisdier, auto, e.d. worden de campingkosten in rekening gebracht.
De verhuur van de chalet/caravan mag niet verhuurd worden voor commercieel gebruik. Er mag dan ook onder geen enkel beding reclame worden gemaakt voor commerciële doeleinden, hierbij denkend aan; Expedia, booking.com en andere verhuursites.

Opzeggen van uw jaarplaats Bij het opzeggen van uw jaarplaats zijn meerdere scenario’s mogelijk. We zullen deze hieronder beschrijven; – U wilt uw chalet/caravan verkopen en uw gehuurde staanplaats overdragen aan de koper van uw chalet of camping: De directie zal opnieuw beoordelen of de chalet/caravan mag blijven staan op de huidige staanplaats. – U wilt u chalet/caravan verwijderen van de camping, om deze elders in gebruik te nemen: De directie zal met de grootste zorgvuldigheid uw chalet/caravan van uw staanplaats verwijderen en deze bij de ingang van de camping (vóór de slagboom) voor u klaarzetten. – Uw caravan/chalet is in dusdanig slechte staat, dat deze enkel verwijderd kan worden om vervolgens te worden vernietigd: De directie draagt zorg voor de gehele leegruiming van uw staanplaats. De kosten hiervoor bedragen; – Het opruimen van de chalet / stacaravan €1200,00,- Verder dient u rekening te houden met deze eventuele kosten; – Het opruimen van een hokje/tuinhuisje: €250,- – Het opruimen van tegels en/of andere spullen op de staanplaats: €250,- – Verplaatsen van de chalet/stacaravan naar de ingang van de camping: €600,-.

Informatie & voorwaarden jaarplaatsen camping ‘de Zeehoeve’

Voorwaarden overeenkomst Camping ‘De Zeehoeve’ hanteert de algemene voorwaarden van Recron bij het aangaan van de overeenkomst. De overeenkomst zal in tweevoud worden opgemaakt en ondertekend. De overeenkomst is jaarlijks opzegbaar. Indien de schriftelijke opzegging niet voor 1 oktober geschied, zal de overeenkomst stilzwijgend worden verlengd.

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Dan kunt u ten alle tijden contact opnemen via onderstaande contactgegevens. We staan u graag te woord.

We kijken er naar uit om u te verwelkomen op Camping ‘De Zeehoeve.”
Westerzeedijk 45 8862PK Harlingen Tel +31 (0) 517 413465
Fax +31(0) 517 416971 e-mail: info@zeehoeve.nl / www.zeehoeve.nl